mapa strony   |
SmodCMS

Polityka SZJ

 

Najważniejszym celem strategicznym Centrum jest realizacja świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości i podejmowanie takich działań, które dążą do osiągnięcia korzyści przez wszystkie zainteresowane strony, a przede wszystkim spełniają wymagania i oczekiwania naszych Pacjentów,  przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej pozycji Centrum Medycznego „KOL-MED” na rynku usług medycznych.

 

Powyższy cel osiągniemy poprzez realizacje następujących celów jakościowych:

  1. Utrzymanie infrastruktury medycznej na wysokim poziomie
  2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji personelu w zakresie świadczonych przez zespół usług zgodnie z aktualną wiedzą medyczną
  3. Dążenie do stałego podnoszenia standardów obsługi pacjentów  poprzez kompleksowość i dostępność opieki zdrowotnej

 

Misja

Celem naszym jest jak najdłuższe zachowanie ludności w zdrowiu, tj. w stanie pełnej sprawności fizycznej, umysłowej i społecznej.

Cel ten realizujemy poprzez świadczenie usług profilaktycznych, leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych o wysokiej jakości, pacjentom w każdej grupie wiekowej, których udziela wykwalifikowana i doświadczona kadra na obszarze województwa małopolskiego i podkarpackiego, w myśl hasła naszej misji, które brzmi:

 

Kompleksowe i profesjonalne świadczenie usług na najwyższym poziomie.

 

Chcemy być jednym z najlepszych na terenie województwa.Wizja Centrum:

Centrum, jako pełnoprofilowa placówka medyczna zatrudniająca wysokospecjalistyczną kadrę medyczną z dobrym wyposażeniem i rozbudowaną bazą diagnostyczną jest przygotowane do udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie. Potencjał jaki posiadamy stale wykorzystujemy na rzecz naszego pacjenta, dzięki czemu ma on poczucie partnerstwa i podmiotowości w realizowanej przez nas opiece medycznej.

 

Wizja Centrum:

  • Przyjazne i bezpieczne.
  • Funkcjonalne i nowoczesne.
  • Zorientowane na pacjenta i jego rodzinę.
  • Z zaangażowanym personelem o wysokich kwalifikacjach.

 

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań prawnych i wymagań jakościowych klientów oraz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.

Nasza Polityka Jakości jest zrozumiała, wdrażana i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji oraz jest dostępna dla zainteresowanych stron.