mapa strony   |
SmodCMS

Medycyna pracy

 

Mając na uwadze Państwa oczekiwania, Centrum Medyczne “KOL – MED” zapewnienia także profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie medycyny pracy . Nasz system opieki medycznej obejmie zarówno obowiązkowe badania pracownicze jak i dodatkową opiekę medyczną dla wszystkich pracowników zatrudnionych w różnego rodzaju firmach.

Świadczenia w zakresie medycyny pracy jakie oferujemy to:

  1. Inicjowanie i realizowanie akcji związanych z promocją zdrowia.
  2. Inicjowanie działań pracowników na rzecz ochrony ich zdrowia.
  3. Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, występowania chorób zawodowych i ich przyczyn.
  4. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o wykonywanych u pracowników badaniach wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z Dz. U. z dnia 25.06 1996 nr 69.
  5. Udział lekarza w komisjach BHP.
  6. Ocena narażenia zawodowego i stanu zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną.
  7. Wykonywanie badań lekarskich do celów sanitarno – epidemiologicznych.
  8. Kompleksowe badania wysokościowe /badanie lekarza neurologa, laryngologa, okulisty, lekarza profilaktyka, oznaczenie poziomu cukru we krwi.
  9. Kompleksowe badania pracowników wynikające z zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy badania analityczne, RTG płuc, badania specjalistów: neurolog, okulista, laryngolog.
  10. Kompleksowe badania dla kierowców dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.
Wersja do druku