mapa strony   |
SmodCMS

Kontakty

 

Centrum Medyczne "KOL-MED"
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie

Plac Dworcowy 6, 33-100 Tarnów
NIP: 993-00-91-869, REGON: 010649508
 

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Tarnowie
Lp Zakres(y) Numer(y) telefonu(ów)
1.

Rejestracja:

 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Poradnia urazowo - ortopedyczna.
 • Poradnia endokrynologiczna.
 • Poradnia chirurgiczna.
 • Poradnia urologiczna.
 • Poradnia reumatologiczna.
 • Poradnia neurologiczna.
 • Poradnia laryngologiczna.
 • Poradnia pulmonologiczna.
 • Poradnia diabetologiczna.
 • Poradnia kardiologiczna.
 • Poradnia rehabilitacyjna.
 • Pracownia USG.
(14) 688-60-40
(14) 688-60-60
2.

Rejestracja:

 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci.
(14) 688-60-34
3.

Rejestracja:

 • Poradnia stomatologiczna.
 • Poradnia psychologiczna.
 • Poradnia laryngologiczna.
 • Poradnia okulistyczna.
(14) 688-60-20
(14) 688-60-61
4.

Rejestracja:

 • Poradnia dermatologiczna.
 • Poradnia zdrowia psychicznego.
(14) 688-60-53
5.

Rejestracja:

 • Poradnia ginekologiczno - położnicza.
(14) 688-60-50
6. Poradnia medycyny pracy (14) 688-60-55
7. Gabinet zabiegowy (14) 688-60-21
8. Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
Gabinet pielęgniarki opieki długoterminowej
(14) 688-60-56
9. Gabinet położnej środowiskowej (14) 688-60-50
10. Pracownia masażu leczniczego (14) 688-60-23
(14) 688-60-14
11. Pracownia kinezyterapii (14) 688-60-22
12. Pracownia fizykoterapii (14) 688-60-24
13. Opieka abonamentowa (zawieranie umów z podmiotami) (14) 688-60-39
14. Pracownia RTG (14) 688-60-52
Rejonowe Przychodnie Lekarskie
1. Bochnia (14) 611-22-25
2. Brzesko (14) 663-16-60
3. Tuchów (14) 652-54-90
4. Dębica (14) 670-26-57
Administracja
1. Sekretariat (14) 688-60-11
2. Stanowisko ds. pracowniczych i socjalnych (14) 688-60-13
3. Dział Finansowo - Księgowy (14) 688-60-32
4. Dział Administracyjno - Gospodarczy (14) 688-60-12
5. Dział Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych (14) 688-60-16
6. Inspektor ds. BHP i przeciwpożarowych (14) 688-60-13
7. Przełożona pielęgniarek (14) 688-60-18
8. Informatycy, rzecznik prasowy (14) 688-60-66
9. Składnica akt (14) 688-60-26

Faks: (14) 627-60-75

Wersja do druku