Aktualności

 
 
 
INFORMACJA PRASOWA - BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
HARMONOGRAM
 
E-RECEPTA w Centrum Medycznym KOL-MED
 
Informujemy, iż od dnia 21.03.2019 lekarze pracujący w naszej przychodni będą sukcesywnie zmieniać sposób przepisywania leków, wystawiając tym samym recepty w formie elektronicznej. Jest to zdecydowanie ułatwienie dla Pacjentów, którzy z taką receptą będą mieli większe możliwości częściowej realizacji recepty. Równocześnie, zagubienie wydruku informacyjnego nie będzie oznaczało konieczności ponownej wizyty u lekarza.
 
Funkcjonalność powyższa działa w oparciu o platformę P1, a przy wykorzystaniu Internetowego Konta Pacjenta istnieje możliwość automatycznego wysyłania e-recepty na maila lub smsem. W takiej sytuacji nie jest potrzebny żaden wydruk, całość odbywa się w pełni elektronicznie. 
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami funkcjonowania projektu e-recepty. Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne. Polecamy również przejście na stronę www.pacjent.gov.pl
 
Ulotka informacyjna e-recepty
 
 
Bezpłatne badania dla kobiet
 
Centrum Medyczne "KOL-MED" sp. zoz zaprasza Panie do korzystania z bezpłatnych badań cytologicznych w ramach programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, adresowanych dla kobiet w wieku od 25 do 59 roku życia, które w ciągu ostatnich trzech lat nie wykonywały badań cytologicznych. Badanie cytologiczne wykonywane jest w Poradni Ginekologicznej, II piętro budynek B (bez skierowania) w czwartki w godzinach od 14:00-16:00 telefon kontaktowy (14) 688-60-50 - codziennie w godzinach pracy Poradni Ginekologicznej.
 
Szanowny Pacjencie Przychodni! Zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która stanowić będzie podstawę do oceny i poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz odesłaniu jej na adres dyrekcja@kolmed.tarnow.pl z dopiskiem ANKIETA.
 

Centrum Medyczne „Kol-Med” s.p.z.o.z. w Tarnowie informuje, że opracował ofertę dla SENIORÓW na rok 2019. Oferta w postaci Karta „Seniora PLUS” skierowana jest dla osób od 55 r. ż. Seniorzy mogą korzystać jeden raz w roku z bezpłatnego badania diagnostycznego - EKG, badań analitycznych (glikemii, TSH, cholesterol, morfologia, OB, mocz), oraz posiadać zniżkę na szczepienie przeciw grypie. Warunkiem skorzystania z Karty „Senior PLUS” jest posiadanie lekarza POZ w CM „KOL-MED” w Tarnowie. Karta ma ważność w roku kalendarzowym w którym została wydana. Karty Seniora można odbierać w Administracji w Dziale Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych Bud. B. I Piętro pok. 109. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.

 

Informacje telefoniczną odnośnie Karty Seniora
można uzyskać pod numerem telefonu 014 688-60-39.

 

Centrum Medyczne "KOL-MED" samodzielny publiczny zakład opieki w Tarnowie uprzejmie informuje iż w ramach Medycyny Pracy oferujemy badania dla:

 

Kontynuując nasze działania w zakresie ISO w marcu 2017r otrzymaliśmy certyfikat zgodny z normą ISO 9001:2015 wydany przez jednostkę certyfikująco TUV Rheinland Polska Sp zo.o ul Komitetu Obrony Robotników w Warszawie.

Certyfikat jest ważny do: 03.04.2020 r.

 

Ciągłe doskonalenie Systemu zarządzania Jakością stanowi, że CM Kol-Med Sp zoz jest organizacją przyjazną pacjentowi, działającą w sposób jasny, przewidywalny w zakresie pracy i świadczonych usług.

Szczegół w zakładce Polityka SZJ (Systemu Zarządzania Jakością)

 

Oferujemy:

Możliwość wykonania badań w ciągu jednego dnia po wcześniejszej rezerwacji osobiście (budynek A, gabinet 208) lub telefonicznie pod numerem telefonu: (14)688-60-55 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Medyczne "KOL-MED" na mapie tarnowskich placówek zdrowia pojawia się już w latach 50 – tych XX wieku. Początkowo jako przychodnia lekarska z dniem 1 kwietnia 1975 roku, Zarządzeniem Ministra Komunikacji Nr 21 staje się jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe – kolejowym zakładem opieki zdrowotnej i w związku z tym przyjmuje nazwę Obwód Lecznictwa Kolejowego z siedzibą w Tarnowie. W skład OLK wchodzą Rejonowe Przychodnie Lekarskie w: Bochni, Brzesku, Dębicy, Tuchowie, Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Szczucinie. Zadaniem OLK było zachowanie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego podopiecznych kolejowej służby zdrowia oraz dobór zawodowy gwarantujący bezpieczeństwo ruchu kolejowego w części zależnej od stanu zdrowia pracowników. Obwód udziela świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym do kolejowej opieki medycznej.

Obwód Lecznictwa Kolejowego w strukturach kolejowych funkcjonuje do 1998 roku tj. do momentu zmian restrukturyzacyjnych w PKP. Z dniem 30 listopada 1998 roku, zarządzeniem Nr 17 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Obwód Lecznictwa Kolejowego zmienia formę organizacyjno – prawną i zaczyna istnieć jako Obwód Lecznictwa Kolejowego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z siedzibą w Tarnowie. Również z tą datą przychodnie stają się dostępne dla wszystkich mieszkańców Tarnowa i okolic.

Uchwałą Nr XVII/193/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2000 roku oraz postanowieniem Sadu Rejonowego w Tarnowie Wydział V Gospodarczy z dnia 11 kwietnia 2000 zmieniona zostaje nazwa OLK sp zoz na Centrum Medyczne „KOL-MED” samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z siedzibą w Tarnowie.

Przychodnia w szczególności działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz Statutu zatwierdzonego przez podmiot tworzący – Województwo Małopolskie. Na dzień dzisiejszy Centrum tworzą przychodnie w Tarnowie, Bochni, Brzesku, Dębicy, Tuchowie. Przychodnie świadczą usługi na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Rehabilitacji, Usług stomatologicznych, Psychiatrii, Pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego. Posiada również szeroko rozwiniętą bazę diagnostyczną: radiologiczną, ultrasonograficzną.
 

Organem założycielskim Centrum Medycznego "KOL-MED"
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie
jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

Informacje telefoniczną odnośnie Karty Seniora
można uzyskać pod numerem telefonu 014 688-60-39.

 

 

20.07.2019 // www.cmkolmed.beep.pl/smodcms