Centrum Medyczne KOL-MED
 


ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Data dodania: 2014-04-16 10:56:50

KARTA SENIORA w CM KOL-MED

Data dodania: 2014-02-06 12:00:38

Centrum Medyczne „Kol-Med.” samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej informuje, że w trosce o dobro Swoich pacjentów stworzył ofertę dla SENIORÓW.

Oferta w postaci Karty Seniora skierowana jest dla osób od 55 r. ż. Seniorzy mogą korzystać jeden raz w roku z bezpłatnych badań analitycznych (glikemii, TSH, cholesterol), bezpłatnego badania EKG, oraz posiadać 15% zniżkę na szczepienie przeciw grypie. Warunkiem skorzystania z Karty Seniora jest posiadanie lekarza POZ w CM „Kol-Med.” w Tarnowie. Karta jest ważna do końca roku kalendarzowego, w którym została wydana. Karty Seniora można odbierać w Administracji w Dziale Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych Bud. B. I Piętro pok. 109. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00. Informacje telefoniczną odnośnie Karty Seniora można uzyskać pod numerem telefonu (14) 688-60-39.

Spotkanie opłatkowo-jubileuszowe

Data dodania: 2013-12-20 12:08:17

W piątek trzynastego w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Tarnowie, odbyło się spotkanie opłatkowo-jubileuszowe. Pechowość w tym dniu nie dała znać o sobie, gdyż uroczystości towarzyszyła dobra muzyka odgrywana przez dwóch jubilatów oraz wtórujący do niej śpiew załogi Centrum Medycznego „KOL-MED”. Swój jubileusz obchodziło w sumie 14 osób w tym jedna osoba z racji 50-lecia uzyskania dyplomu lekarskiego. Nagrody jubileuszowe wręczała dyrektor CM „KOL-MED” lek. Marta Owczyńska. Jednak i Pani dyrektor dostała nagrodę z rąk kierownika SPL w Tarnowie lek. Jolanty Kmiotek oraz związków zawodowych reprezentowanych przez lek. Krystynę Merską-Dziuban za 20-letnią pracę na rzecz Naszej przychodni. Uroczystości towarzyszyło spotkanie opłatkowe na którym nie zabrakło kierowników oraz pracowników Centrum Medycznego „KOL-MED”. Wszystkim jubilatom, życzymy wszystkiego najlepszego i dziękujemy za spędzenie tych szczególnych chwil w tak szacownym gronie.

Święty Mikołaj w Centrum Medycznym

Data dodania: 2013-12-20 12:07:45

W piątek 6 grudnia Święty Mikołaj dotarł do Centrum Medycznego „KOL-MED”. Okazało się, że w naszej placówce nie ma niegrzecznych dzieci. Wszystkie ponoć słuchają rodziców nawet te największe :). W ten dzień, Święty Mikołaj przyniósł dzieciom nie tylko prezenty, ale również wiele radości.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Data dodania: 2013-10-04 17:16:44

INFORMACJA

Data dodania: 2013-09-16 10:32:58

OD 16.09.2013 r. w gabinetach zabiegowych CM „KOL-MED” prowadzone są szczepienia p/grypie szczepionką VAXIGRIP.

Cena - 31 zł
(badanie lekarskie + szczepionka + szczepienie)

Uwaga! pacjenci z „Kartą Seniora” mogą skorzystać ze szczepień z 15% bonifikatą

Zapraszamy

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Data dodania: 2013-07-26 13:11:09


Centrum Medyczne "KOL-MED" uprzejmie informuje i zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie w/w programu, który realizowany będzie do dnia 14 grudnia 2013 roku w populacji 1000 kobiet zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa. W programie: samobadanie piersi; cykl spotkań edukacyjnych, których przedmiotem są zagadnienia epidemiologia, profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka piersi oraz przeprowadzanie anonimowych ankiet sprawdzających poziom wiedzy w zakresie raka piersi.

Historia

Data dodania: 2012-09-14 08:15:13

na mapie tarnowskich placówek zdrowia pojawia się już w latach 50 – tych XX wieku. Początkowo jako przychodnia lekarska z dniem 1 kwietnia 1975 roku, Zarządzeniem Ministra Komunikacji Nr 21 staje się jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe – kolejowym zakładem opieki zdrowotnej i w związku z tym przyjmuje nazwę Obwód Lecznictwa Kolejowego z siedzibą w Tarnowie. W skład OLK wchodzą Rejonowe Przychodnie Lekarskie w: Bochni, Brzesku, Dębicy, Tuchowie, Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Szczucinie. Zadaniem OLK było zachowanie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego podopiecznych kolejowej służby zdrowia oraz dobór zawodowy gwarantujący bezpieczeństwo ruchu kolejowego w części zależnej od stanu zdrowia pracowników. Obwód udziela świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym do kolejowej opieki medycznej.

Obwód Lecznictwa Kolejowego w strukturach kolejowych funkcjonuje do 1998 roku tj. do momentu zmian restrukturyzacyjnych w PKP. Z dniem 30 listopada 1998 roku, zarządzeniem Nr 17 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Obwód Lecznictwa Kolejowego zmienia formę organizacyjno – prawną i zaczyna istnieć jako Obwód Lecznictwa Kolejowego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z siedzibą w Tarnowie. Również z tą datą przychodnie stają się dostępne dla wszystkich mieszkańców Tarnowa i okolic.
Uchwałą Nr XVII/193/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2000 roku oraz postanowieniem Sadu Rejonowego w Tarnowie Wydział V Gospodarczy z dnia 11 kwietnia 2000 zmieniona zostaje nazwa OLK sp zoz na Centrum Medyczne „KOL-MED” samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z siedzibą w Tarnowie.

Przychodnia w szczególności działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz Statutu zatwierdzonego przez podmiot tworzący – Województwo Małopolskie. Na dzień dzisiejszy Centrum tworzą przychodnie w Tarnowie, Bochni, Brzesku, Dębicy, Tuchowie. Przychodnie świadczą usługi na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Rehabilitacji, Usług stomatologicznych, Psychiatrii, Pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego. Posiada również szeroko rozwiniętą bazę diagnostyczną: radiologiczną, ultrasonograficzną.


ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM CENTRUM MEDYCZNEGO "KOL-MED" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ JEST URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Napisz do nas

Wszystkie Państwa opinie dotyczące strony, prosimy przesyłać do Nas drogą mailową lub skorzystać z poniższego formularza. Za wszystkie nadesłane uwagi dziękujemy.Galeria